3D pro školy

3D tisk je třeba vnímat jako doplněk obráběcích, tvářecích, licích a dalších běžných technologií. Návrháři, projektanti, designéři, průmyslové obory apod., v něm mají nástroj pro snadné a relativně rychlé získání modelu nebo výrobku. Budoucí vývoj 3D si nalezne cestu do mnoha, pro nás v tuto chvíli netušených odvětví a stane se jejich nepostradatelnou součástí. Pravděpodobně vzniknou i nové profese a specializace. Je také možné, že některé profese po staletí nám známé, zaniknou.
Kdo by byl býval řekl před 30 ti lety, že pošta zruší službu „Telegram“. Nástupem počítačové grafiky prakticky vymizel obor „písmomalíř“. Před 30 ti lety byla jen jedna profese počítačového programátora a dnes má tato profese několik desítek zcela odlišných specializací.
Již dnes zaměstnavatelé postrádají kvalifikované „3D pracovníky“ a zítra bude poptávka ještě vyšší.


01 ZakladniZákladní 3D vybavení učebny

NEVYŽADUJE DRAMATICKÉ INVESTICE

Střední odborná škola by v této době měla být již 3D vybavená, byť třeba jen částečně. Cílem tohoto článku je popsat smysluplné 3D základní vybavení a jeho případné souvislosti. Se základy 3D se mohou seznamovat budoucí „3D pracovníci“ již na základní škole.Žáci budou moci poznat celou cestu od virtuální po fyzickou realitu. Probudí se jejich realistická představivost, smysl pro postup a systematičnost. Budou si moci ověřit některé po nich vyžadované teoretické znalosti s praktickou zkušeností. 3D je atraktivní a jistě přiláká jejich zájem a pozornost.


 Oborové 3D vybavení pro školy02 Oborove

ZÁKLADNÍ + PROFESIONÁLNÍ OBOROVĚ PŘÍBUZNÉ VYBAVENÍ

Střední a vysoká odborná škola přirozeně směřuje studenty ke svému oboru. Univerzální a obecná výuka postupně během studia směřuje k cílové kvalifikaci. Příslušné 3D vybavení by mělo být této snaze poplatné. Po ukončení studia, by měli být absolventi připravení pro požadavky zaměstnavatelů. Třeba jako „3D pracovníci“ nebo ti, kteří budou součástí okolních týmů blízkých či vzdálenějších. Jejich nabyté znalosti je snadněji zařadí a patrně i lépe ohodnotí. Budou moci v krátké době využít to, co se prakticky naučili a být produktivní.


03 Capture InspectionSkenování 3D pro školy

NEODDĚLITELNÁ SOUČÁST 3D KVALIFIKACE

3D není jen 3D tisk a 3D konstrukční malování. Stejně jako se v CAD a sculpt virtuální hmotě navrhují nové objekty, jsou situace, kdy je třeba existující objekt 3D digitalizovat. Mohou to být objekty, ke kterým digitální či jiná dokumentace neexistuje a jejich tvar je příliš složitý či specifický. Mohou to být ale také výrobky, u kterých je třeba v pravidelných cyklech výroby ověřit, zda výroba dosahuje požadované přesnosti. Podobným způsobem lze ověřit únavu či opotřebení příslušného objekt v provozu. Digitální kontrolní data se porovnají s konstrukčním návrhem a vznikne report shod, odchylek a tolerancí.

                                                                       


Proč vyučovat 3D ve škole04 future

3D PRONIKNE DO VĚTŠINY OBORŮ A STANE SE VŠEDNÍ SOUČÁSTÍ

Přes všechny potíže, se kterými se školství potýká, zůstává neměnným faktem, že trh potřebuje a bude potřebovat v budoucnosti absolventy znalé této disciplíny. Je lhostejné zda to budou přímí „3D pracovníci“ nebo ti, kteří budou „jen“ seznámení nebo věci znalí. Současná výuka umožňuje počítačovou gramotnost. Ne všichni studenti budou programátoři, ale bez základní počítačové gramotnosti by absolventi byli patrně značně znevýhodnění. Dalším praktickým příměrem může být řidičské oprávnění. Dnes jej vlastní skoro každý. A naše babičky a dědové? O prababičkách a pradědech už vůbec nemluvě. Čas a vývoj by je patrně dostal do nezáviděníhodné situace. A to prosím pěkně automobily existují více než sto let.


O webu ABC 3D

3D tisk, 3D sken a 3D technologie vůbec jsou velmi populární a naším cílem je tento obor zpřístupnit pro nejširší možnou skupinu zájemců. Schopnost tvořit je oborově nezávislá a 3D technologie mohou být významným nástrojem. Naše nabídka a semináře vás seznámí s 3D světem a technologiemi se skutečným uplatněním. Můžete se spojit s nejbližším abc3D partnerem, navštívit jeho prezentaci nebo se na něco zeptat. Může vám také vše naživo ukázat a přímo před vámi poroste výtisk až do finální podoby. Nebudete moci utrhnout oči, zapomenete na oběd, večeři i pivo s přáteli. Uvidíte, jak se to všechno dělá a budete to chtít.

Dodací podmínky

se řídí dodacími podmínkami každého abc3D partnera. Obecně se řídí podmínkami zde

Termíny akcí

Školení

Ve službách v nabídce školení najdete seznam seminářů, které pořádáme. Pokud máte o nějaký z nabízených zájem, kontaktujte nás na vic@abc3d.cz